Laddar

Varning: Badplats döms ut – tarmbakterier i vattnet

Höga halter av tarmbakterier tvingar Halmstads kommun att agera. Nu sätts en varningsskylt upp vid Hagöns badplats.

delningar

Badplatsen Hagöns badplats i Halmstad förlorar EU-symbolen för bra badvatten. De senaste fyra åren har badplatsen haft upprepade problem med tarmbakterier, som gör att den nu får klassificeringen ”dålig”.

– Vi ska utreda om vi kan hittar källorna till föroreningarna. Ett arbete som kommer att ta tid. När och om vi hittar orsakerna till de förhöjda halterna ska vi göra vad vi kan för att förhindra, minska eller undanröja orsakerna till det dåliga resultaten av provtagningarna, säger Sofia Warpman, avdelningschef vid teknik- och fritidskontoret.

Kommunen kommer att sätta upp en varningsskylt vid platsen, där man avråder från bad vid badplatsen. Tarmbakterien kan orsaka att man blir magsjuk och får diarré. Det finns även risk för feber och kräkningar.

Under sommaren kommer kommunen att göra provtagningar varje vecka för att få bättre kontroll på badvattenkvaliteten.

Relaterade artiklar