Utsläppen minskar i Halland – men för långsamt

Utsläppen minskar, men tittar man på de konsumtionsbaserade utsläppen ger det en annan bild, enligt Naturvårdsverket.

delningar

Utsläppen av växthusgaser minskade i en majoritet av landets kommuner mellan 2015 och 2016, visar de senaste utsläppssiffrorna från Kolada som Nyhetsbyrån Siren har sammanställt.

– Naturvårdsverkets preliminära data för 2017 på nationell nivå visar också på en svag minskning. Det är bra att det minskar, men det måste gå rejält snabbare, säger Pelle Boberg, handläggare på Naturvårdsverket, till Nyhetsbyrån Siren. I Halland har Laholm, följt av Hylte och Falkenberg högst utsläpp, men även i de tre kommunerna har utsläppen minskat mellan de två nämnda åren. I Halland var utsläppen lägst i Kungsbacka, Halmstad och Varberg, som alla tre kommuner ligger under rikssnittet gällande utsläpp.

Sammanställt av Nyhetsbyrån Siren.

I Sverige finns ett långsiktigt mål om att ha nettonollutsläpp senast år 2045.

– För att nå dit måste Sveriges utsläpp minska med fem till åtta procent om året, säger Pelle Boberg.

Störst utsläpp av växthusgaser per invånare gjordes i Oxelösund, enligt Koladas siffror. Där var det beräknade utsläppet 131 ton koldioxidekvivalenter (se faktaruta) per invånare 2016. I topp hamnar även Lysekil och Luleå.

– Det är kända industriorter som sticker ut, eftersom de har stora punktkällor, säger Pelle Boberg.

Kommunsiffrorna bygger på nationella värden som med hjälp av datamodeller fördelats på kommunnivå efter faktorer som vägnätets struktur, industrinärvaro och jordbruk. De anger inte exakta uppgifter över utsläppen i en kommun och de visar inte klimatpåverkan från enskilda personers konsumtion i en kommun.

Sammanställt av Nyhetsbyrån Siren.

– Tittar man på de konsumtionsbaserade utsläppen, så ger det en annan bild. Från det perspektivet har utsläppen inte minskat, utan varit i stort sett oförändrade de senaste årtiondena i Sverige, och där ser vi också verkligen att det behöver hända saker, säger Pelle Boberg.

Han tillägger att det är en stor utmaning att minska utsläppen, men att det också kan vara positivt för kommunernas lokala utveckling.

– Kommuner som gått i bräschen inom sina olika styrkeområden i klimatarbetet har kunnat inspirera andra och skapa ringar på vattnet utanför kommunens gränser, säger Pelle Boberg.

FAKTA

INFO:

Koldioxidekvivalent är enkelt förklarat mängden av en växthusgas, till exempel metan, uttryckt som den mängd koldioxid som ger samma växthuseffekt.

Kommunsiffrorna kommer från RUS (Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet) och Nationella emissionsdatabasen.

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.

Relaterade artiklar