TV: Så ska Halmstad bli tryggt: "Finns områden att jobba på"

Therese Wallgren och Kenneth Mattsson. - Foto: Wilhelm Nilsson

Polisen och Halmstads kommun vill minska oron bland invånarna.

delningar

Polisen tillsammans med Halmstads kommun arbetar aktivt för att finna trygghet för Halmstadborna. Sedan 2015 har parterna arbetat efter medborgardialogen, en enkät där invånarna får chansen att yttra sig om hur de upplever klimatet i staden.

– Just nu upplever vi att Halmstadbon känner sig mer trygg än vad den var under den senaste medborgardialogen, för ett år sedan. Men vi ser att centrum, Vallås och Andersberg är områden som vi behöver jobba än mer på. Områden som många känner sig otrygga i, säger Therese Wallgren, trygghetsstrateg på Halmstads kommun.

Hur ska ni arbeta för att skapa större trygghet i de nämnda områdena?

– Dels att vara synliga – att ha en aktiv närvaro i samhället. Det är ett arbete som vi satsat än mer på nu än tidigare. Det är ett starkt incitament att vi har aktivitet er i vår löpande verksamhet för att på så vis skapa trygghet, förklarar Kenneth Mattsson, kommunpolis i Halmstad.

För att polisen ska kunna skapa en trygghetskänsla i Halmstad, krävs samarbete utöver ett med kommunen även ett samarbete med HFAB. De tre parterna träffas ungefär varannan vecka för att ge en lägesbild, "Hur tryggt är Halmstad just i dag?". Även om årets medborgardialog pekar på att tryggheten blivit stabilare i staden, menar Therese Wallgren att det trots alltid inte riktigt finns ett svar på frågan.

– Svaren skiftar från vecka till vecka, beroende på hur vi märker av rapporterna från polisen. En vecka kan vara lugnare än en annan. Därför har vi ingen helhetsbild för hur Halmstadbon upplever för stunden, utan kan endast utgå från den senaste medborgardialogen, berättar hon.

I en bedömning anser polisen, kriminalvården och Halmstads kommun att arbetet med ungdomar i åldern 15 till 24 år samt kategorin "kriminella" är de målgrupper som bör prioriteras i trygghetsarbetet, däribland genom en relationsskapande polisverksamhet.

FAKTA

Så ska polisen och Halmstads kommun skapa trygghet i staden:

Genomföra planlagda trafikkontroller i olika delar av kommunen. Löpande i linjeverksamhet.

Kontakt och relationsskapande polisverksamhet. Löpande i linjeverksamhet.

Arbeta för att begränsa tillgängligheten av narkotika. Löpande och i samverkan mellan aktörer i linjeverksamhet.

Åtgärder i den fysiska trafikmiljön på prioriterade platser. Vid behov och i samverkan.

Verka för ökad närvaro av trygga vuxna på kvällar och helger. Löpande i respektive aktörs linjeverksamhet.

Trygghetsvandringar på prioriterade platser – med efterföljande åtgärder i den fysiska miljön. Vid behov och i samverkan.

Effektiv Samordning för Trygghet – skapandet av en gemensam lägesbild för identifiering och prioritering av åtgärder. Löpande i respektive aktörs linje-verksamhet

Källa: Polisen.

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.

Relaterade artiklar