Laddar

Tumörutredning dröjde två månader

Läkaren uppdaterade inte patientens journal i tid – nu anmäls händelsen.

delningar

I våras vårdades en person med flera sjukdomar, bland annat kronisk lungsjukdom, på Hallands sjukhus Halmstad, på grund av tilltalande andningsproblematik. I samband med det gjordes en röntgenundersökning av lungorna, där flera förändringar upptäcktes. Förändringarna misstänktes vara metastaser, dottertumörer.

Efter upptäckten planerades en fortsatt tumörutredning på lungkliniken. Utredningen försenades dock markant, då det dröjde två månader innan läkaren gjort de anteckningar som krävdes i patientens journal.

– Den här patienten var redan innan förseningen alltför sjuk för att kunna opereras. Men en sådan här försening är allvarlig och kan innebära risk för allvarlig vårdskada för en patient. Därför gör vi en lex Maria-anmälan, säger Birgitta Lagerqvist, chefläkare Hallands sjukhus.

Relaterade artiklar