Laddar

Stort intresse för kommunens satsning: ”Visar att satsningen verkligen behövs”

Glädjande besked för de äldre som vill träna.

delningar

Träningsprogrammet Satsa Friskt, som riktar sig till personer som är 79 år eller äldre har fått in över 300 intresseanmälningar från äldre som vill prova på att träna. Nu kommer det glädjande beskedet att alla som ansökt om att få vara med kommer att få plats.

– Vi fick in betydligt fler intresseanmälningar än vad vi hade trott. Det är jättekul och visar att den här satsningen verkligen behövs, säger Ann-Charlott Mankell, ordförande i hemvårdsnämnden.

I takt med att andelen äldre i samhället ökar, ökar också behovet av hälsofrämjande och förebyggande åtgärder.

– Vi ser ett behov av att hitta nya sätt för att motverka isolering och ensamhet. Genom det här försöket vill vi försöka hitta formerna för bibehållen hälsa längre upp i åldrarna säger Jennie Vidal, förvaltningschef på hemvårdsförvaltningen.

Satsa friskt genomförs i samverkan med träningsföretaget Actic och kommer att påbörjas under våren 2018. Ett första informationsmöte hölls i förra veckan.

Satsa friskt är ett tio veckors kostnadsfritt träningsprogram för äldre från 79 år eller äldre. Deltagarna kommer att träna i grupp på dagtid. Det kommer att erbjudas olika fysiska aktiviteter som anpassas efter grupperna och det bjuds på fika efter passen för att främja den sociala kontakten. Man kommer också att få lära sig mer om kost, hälsa och träning för äldre vid två föreläsningstillfällen. Efter de tio veckorna erbjuds deltagarna ett rabatterat träningskort på ett år.