Laddar

Skrämmande statistiken: Så här många svenskar kör olagligt

Ny statistik från Synbesiktningen visar att många tror att de ser bättre än de faktiskt gör.

delningar

Nästan 6,4 miljoner svenskar har B-körkort i november 2017.

Det betyder att det finns över en miljon bilister med trafikfarlig syn och cirka 640 000 bilister med olaglig syn, visar statistik från Synbesiktningen 2017 .

Synbesiktningen 2017 är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen där 2479 bilister fick svara på frågor angående deras syn och bilkörning. Sedan valde 1895 bilister att testa sin syn mellan den 19-22 oktober 2017.

Resultatet är minst sagt skrämmande. Var sjätte bilist i Sverige18 procent, ser oskarpt på två meters avstånd, det vill säga knappt framför motorhuven.

Dessutom hade var tionde bilist en okorrigerad synskärpa som gör att de inte kan se mer än en meter framför sig, knappt framför vindrutan. Det innebär att de inte skulle få ta körkort i dagens läge.

Samtidigt anser 91 procent av de tillfrågade att de har tillräckligt bra syn för att köra bil med eller utan glasögon eller linser.

– Eftersom synen förändras gradvis är det inte konstigt att många har en övertro på sin syn. Det som är alarmerande är att 18 procent av Sveriges bilister har en synskärpa som är direkt trafikfarlig, säger marknadschefen på Synoptik, Lottie Funck Ekelund.

I kontrast svarar 93 procent av bilisterna att de vill ha lagstadgade synkontroller i samband med förnyelsen av körkort var tionde år.

Synbesiktningen 2017 görs för nionde året.

Synbesiktningens resultat för svenska bilister:

91 procent anser att de ser tillräckligt bra för att köra säkert (94 % män, 88 % kvinnor)

18 procent har en trafikfarlig synskärpa

10 procent har en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav

93 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse

67 procent tycker att bilister bör kontrollera synen minst vart tredje år

87 procent tycker att yrkeschaufförer bör kontrollera synen minst vart tredje år

19 procent hade glasögon eller linser som villkor när de tog sitt körkort

81 procent har någon form av synfel och 56 procent använder normalt glasögon eller linser

Antalet ”trafikfarliga bilister” har funnits i många år: 15 % (2013), 17 % (2014), 18 % (2015), 20 % (2016) och 18 % (2017)

Med trafikfarlig syn menas en syn som blir oskarp på en till två meters avstånd.

Källa: Synbesiktningen 2017.

Relaterade artiklar