Laddar

Skolas placering av paviljonger underkänns

"En av de sämre platserna för tillfälliga lokaler," menar miljönämndens ordförande.

delningar

På måndagen hade miljönämnden ett extrainsatt sammanträde. Där diskuterades bland annat att barn- och ungdomsnämnden har anmält att de vill starta verksamhet i tillfälliga lokaler vid Furulundsskolan. Miljönämnden avslog dock idén, då nämnden menar att de aktuella paviljongerna ligger på en olämplig plats.

Bakgrunden till förslaget är att skolans elevantal ökat och behöver paviljonger fram tills de nya permanenta lokalerna står färdiga. I dag ligger paviljongerna mellan nuvarande skola och järnvägen, vilket enligt miljönämnden är problematiskt av flera anledningar.

–Ur miljönämndens synvinkel kan inte den här placeringen godkänas. Det är en av de sämre platserna för tillfälliga lokaler. Miljölagstiftningen finns till just för att värna om människors hälsa och vi måste se till barnens bästa ur vårt perspektiv, säger Svein Henriksen (MP), ordförande i miljönämnden, i ett pressmeddelande.

Fram tills problematiken kopplad till buller, vibrationer, partiklar och storleken på skolgården är avhjälpt förbjuds barn- och ungdomsnämden att driva verksamhet i paviljongerna

– Jag vet att platsen är vald eftersom skolan har velat hålla samman sin verksamhet, men miljönämnden har ett ansvar att titta på de miljömässiga aspekterna och då är den här platsen inte lämplig, säger Leif Grenlund (S), vice ordförande i miljönämnden.

Beslutet kommer att överklagas till länsstyrelsen, och barn- och ungdomsförvaltningen arbetar med frågan de kommande veckorna. Detta innebär att elever och lärare, trots nämndens underkännande kommer kunna starta nästa läsår i paviljongerna, då skolverksamheten kommer bedrivas som planerat under överklagandetiden.