Laddar

Sjukhuset gör två Lex Maria anmälningar

Chefsläkaren om varför man Lex Maria anmäler.

delningar

Hallands sjukhus har anmält tre händelser till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Två av anmälningarna gäller sjukhuset i Halmstad.

Den första händelsen gäller en patient som i september 2017 kommer till medicinkliniken i Halmstad med smärta och obehag i nedre bröstryggen. Då har patienten flera gånger under sommaren sökt vård i närsjukvården.

Både en neurolog och en ortoped utreder patientens besvär. När neuroradiologen i Lund kontaktas för en särskild undersökning, uppstår en väntetid på ett par veckor. Under tiden blir patienten sämre, något som inte uppmärksammas av vården.

Patienten flyttas sedan till Malmö för operation. Efter operationen blir patienten först bättre, men försämras sedan igen och kommer nu att vårdas i Lund.

– Vi gör lex Maria-anmälan eftersom utredning och behandling har dragit ut på tiden. Fördröjningen ligger både i närsjukvården och under vårdtiden på ortopedikliniken, säger chefläkare Christer Allenmark.

Den andra händelsen gäller en patient som opererat sin ena tumme vid en vårdcentral i Halmstad för några år sedan. Operationen görs då inte på rätt sätt, och patienten blir inte av med sina besvär.

Under våren 2017 kommer patienten till ortopedikliniken i Halmstad våren och opereras då igen.

Relaterade artiklar