Laddar

Sex projekt ska leda till bättre psykisk hälsa

Nu ska den psykiska hälsan i Halland stärkas.

delningar

Enligt ett pressmeddelande från Region Halland ska den psykiska hälsan i länet nu stärkas genom ett långsiktigt utvecklingsarbete inom sex olika arbetsområden. Arbetet ska i första hand samordnas mellan psykiatrin och närsjukvården.

Region Halland har nämligen fått 17 miljoner kronor för att initiera och utveckla arbetet som ska pågå under flera år och som just har startat. Arbetet omfattar sex delprojekt, tre för vuxna och tre för barn och unga, och områdena är:

1. Vuxna med adhd 2. Vuxna med depression 3. Uppföljning 4. En väg in för barn och unga 5. Barn och unga med adhd 6. Dialektisk beteendeterapi för särskilt vårdkrävande patienter

Relaterade artiklar