Laddar

Så undviker du fastighetsskador i vinter

Nu när hösten har tagit sitt grepp om landet ökar antalet storm- och vattenskador i landet, så minimerar du risken för att råka ut för dem.

delningar

Under hösten och vintern ökar storm- och vattenskador på grund av de skyfall som uppstår, ofta i kombination med de stormar som färdas över landet, Skåne är inget undantag. Allt varierar såklart från år till år.

Enligt försäkringsföretagens branschorganisation, Svensk Försäkring, har det hittills i år anmälts 44 982 vattenskador i hem, villahem eller fritidshus, cirka en tredjedel av alla anmälningar inträffar på under vintermånaderna.

När det blåser 21 sekundmeter eller mer och det blir skador på fastigheten klassas det som en stormskada. Det kan vara skador till följd av flygande föremål men även vattenskador till följd av stora mängder regn. Skyfallen kan orsaka översvämningar och därmed fukt- och vattenskador. Ofta blir det backtryckskador (vatten som tränger in i avloppsvattnets golvbrunn).

– De största skadorna sker inne i huset på grund av baktryckskador och vatteninträngning vid skyfall. Inträffar ett skyfall med mycket vatten, rinner vattnet in i källare, ofta på grund av dålig dränering. Vattnet har ofta ingenstans att ta vägen än i källaren och fyller den, säger Lars Reiten, skadechef, Länsförsäkringar Skåne.

När väl vattnet har trängt in i fastigheten är det svårt att undvika skador men det kan förebyggas genom att rensa brunnar, stuprännor och även se till att marken lutar från fastigheten.

– Ha en ordentlig och god dränering, då leds vattnet bort från huset. Se även till att ha brunnar och rännor fria från löv och smuts. Rensa takrännor från löv och ha regelbundet underhåll av tak, se till att taket är tätt, säger Lars Reiten.

När stormarna under hösten och vintern är aktiva blir det även skador på fastigheter som orsakas av föremål som flyger omkring.

– Man får binda fast lösa föremål som kan blåsa bort. Plocka undan eller placera saker i lä där det inte flyger iväg. Till exempel studsmattor väger upp till 150 kg och kan göra mycket skada, säger Lars Reiten.

Under vintern förekommer även en liten ökning av brandskador på grund av att folk börjar elda med ved i sina öppna spisar och använda levande ljus.

–Se till att sota skorstenen regelbundet, annars finns risk för skorstensbrand. Ha inte manschetter i närheten av tända stearinljus, ljusen bör inte heller stå i närheten av gardiner. Gå inte från ett rum utan att släcka levande ljus. Många har till exempel doftljus i badrum, säger Lars Reiten.

Äger man en sommarstuga bör man vara extra uppmärksam på att stänga av vattnet, annars kan det finnas en olustig överraskning när man öppnar upp sommarstugan för säsongen.

– Extremvintrar förekommer och det är ett potentiellt problem för sommarstugeägare. Frostskador är ett vanligt problem. Sjunker temperaturen under noll fryser vattnet i rören och expanderar. Rören spricker och när temperaturen åter ökar smälter vattnet och då pumpar vattnet ut igen. Ha koll på sommarstugan, har man mycket vatten i rören blir det potentiellt stora skador. Stäng av vattnet och ha 15 graders värme om man inte ska vara i sommarstugan över längre tid, avslutar Lars Reiten.

Relaterade artiklar