Laddar

Så tycker hallänningarna om skönhetsideal i medier

"Bilder är något som engagerar, väcker känslor och inspirerar".

delningar

GfK Norm har, på uppdrag av mobiltelefontillverkaren Huawei, i en ny undersökning tagit fram vad svenskar tycker om skönhetsideal och retuscherade bilder i medier.

– Bilder är något som engagerar, väcker känslor och inspirerar. Debatten kring retuscherade bilder är minst sagt aktuell och vi ville därför ta reda på vad svenskarna tycker och tänker kring detta, säger Peter Lundkvist, marknadschef på Huawei Technologies i Sverige.

Enligt undersökningen har 56 procent av svenskar någon gång känt stress över att leva upp till skönhetsideal. Kvinnor känner betydligt mer stress än män. 73 procent av kvinnorna i undersökningen uppger att de känner stress medan samma siffra för män endast ligger på 38 procent.

49 procent av svenskarna tycker också att retuscherade bilder i media inte speglar verkligheten utan bara bidrar till orealistiska ideal och förväntningar. En av fyra tycker att bilderna kan vara inspirerande, men samtidigt tycker många att de är stressande och till och med ångestframkallande.

Så uppfattar hallänningarna bilder i reklam och sociala medier:

 

Källa: GfK Norm

Undersökningen baseras på resultatet från en statistiskt säkerställd undersökning som har genomförts av GfK NORM på uppdrag av Huawei.

Undersökningen genomfördes online i april 2018. Urvalsramen för respondenterna är boende i Sverige mellan 16 och uppåt.

Undersökningen är representativ på länsnivå. Totalt deltog 2 700 personer i undersökningen.

Källa: Huawei