Laddar

Så sparade psykiatrin mångmiljonbelopp

Det ska man satsa på under året:

delningar

Psykiatrin i Halland har dragit upp riktlinjerna för det kommande året. Man hoppas kunna satsa extra på Barn och ungdomarna (BUP) samt på minskning av sjukskrivningstalen.

Allra viktigast är dock att få balans i ekonomin. 2016 gjorde man ett underskott på 50 miljoner. För 2017 ser siffrorna förbättrade ut och resultatet för året väntas sluta på -30 miljoner kronor.

Den kanske främsta anledningen till det förbättrade resultatet är att psykiatrin lyckats bromsa kostnaderna för inhyrd personal. Detta är ändå den enskilt största minusposten.

Psykiatrin Hallands budget under 2018 ligger på 594,5 miljoner kr. En ökning med närmare 60 miljoner sedan 2014. Vilket bland annat använts till utveckling av missbruks- och beroendevården samt för att stärka BUP:s arbete på grund av det ökande antalet patienter. Också öppenvården för vuxna har fått resurser till att möta det ökande antalet vuxna vårdsökande.

– Jag är glad att psykiatrin i Halland blir lyssnad på och prioriteras av regionstyrelsen, men fortfarande behövs mer resurser för att möta den ökande psykiska ohälsan, säger Svein Henriksen (Mp) ordförande.

Att man nu satsa lite extra på BUP anser Henriksen viktigt.

– Situationen på BUP har länge varit ansträngd. För oss i psykiatrinämnden är satsningen på barn och unga en av de viktigaste prioriteringarna under 2018, säger Svein Henriksen.

Relaterade artiklar