Laddar

Så ska kommunen skydda dricksvattnet

Kommunfullmäktige agerar när kommunen växer.

delningar

Halmstad växer, något som märkts tydligt de senaste dagarna med firandet av 100 000 invånare. Det betyder att dricksvattnet behöver skyddas och säkras när nya byggprojekt planeras.

För att kunna säkra kommunens dricksvattenkällor antog kommunfullmäktige under tisdagen övergripande riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområden.

Riktlinjerna innehåller bland annat en metod och exempel på skyddsåtgärder. Detta för att underlätta och tydliggöra vad som gäller när man planerar ny bebyggelse inom ett vattenskyddsområde. Detta skiljer sig mot hur det fungerar i dagsläget, då kommunen i nuläget bedömer lämpligheten att bygga på en plats i varje projekt för sig.

De nya riktlinjerna ska göra att projekt behandlas lika framöver samt fånga upp frågan om vattenskydd och framtida vattenförsörjning så tidigt som möjligt i ett byggprocessen.

Planlagda områden och redan etablerade verksamheter kommer inte att påverkas av riktlinjerna. Kommunfullmäktige var överens om att detta var bra.

– Det var ett enigt beslut, säger Carl–Fredrik Graf (M) till 24Halmstad. 

Ett vattenskyddsområde är ett inrättat geografiskt område med särskildabestämmelser som syftar till att skydda en vattentäkt från föroreningar, både på kort och lång sikt.

Relaterade artiklar