Laddar

Så ska kommunen bevara dricksvattnet

Kommunen vidtar nya åtgärder.

delningar

Halmstads kommun har tagit fram nya riktlinjer för att försäkra sig om att de dricksvattenkällor som finns i kommunen bevaras, det beslutades under kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen. Allt eftersom befolkningsmängden ökar och nya bostäder byggs anses det nödvändigt att etablera riktlinjer när byggandet sker inom vattenskyddsområden.

Riktlinjerna innehåller bland annat en metod och exempel på skyddsåtgärder för att tydliggöra vad som gäller när man planerar ny bebyggelse inom ett vattenskyddsområde. I dagsläget bedömer kommunen varje fall för sig, en process som ska förenklas av de nya riktlinjerna

Redan etablerade verksamheter eller planlagda områden påverkas inte av de nya riktlinjerna utan de blir ett stöd i bedömningen framåt.

 

Relaterade artiklar