Laddar

Så ska integrationen förändras

Kommunfullmäktiges ledningsutskott presenterar en ny handlingsplan för integration.

1 person har reagerat på denna nyheten

delningar

Halmstads kommunfullmäktiges ledningsutskott beslutade på ett möte under onsdagen, att skicka ett förslag till handlingsplan för integration till ett beslut.

Kommunens samtliga nämnder och bolagsstyrelser, ska tillsammans med andra aktörer utanför kommunorganisationen, fackliga organisationer, statliga myndigheter samt grannkommuner, få ta del av förslaget.

I förslaget framgår det att handlingsplanen ska syfta till att samordna och strukturera upp kommunens arbete i mottagande, etablering, delaktighet och inkludering av nyanlända.

– Att lösa integrationen är en av vår tids viktigaste frågor och jag är mycket nöjd med att vi nu tar ett samlat grepp om det arbetet. Dåligt fungerande integration skapar utanförskap – och utanförskap har en otäck förmåga att gå i arv. Därför är vi fast beslutna om att bryta utanförskapet innan det biter sig fast, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman (M), i ett pressmeddelande.

Berörda aktörer får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, till och med september i år. Ett beslut om handlingsplanen förväntas tas av kommunstyrelsen innan årsskiftet.

Sponsrat inlägg

En digitaliserad kommun – en tryggare framtid

Halmstads stadsnät fortsätter arbetet med att digitalisera kommunen. Med smarta, tekniska lösningar kan flera framtidsutmaningar lösas för både privatpersoner och hela samhället.