Laddar

Så många långtidssjukskrivning är stressrelaterade

Statistik för Halmstad.

delningar

Utmattningssyndrom eller stress står för var femte långtidssjukskrivning i landet. Och andelen stressrelaterade sjukskrivningar varierar kraftigt mellan kommunerna, enligt siffror från Försäkringskassan som Nyhetsbyrån Siren tagit del av.

– Vi vet inte varför det ser ut så. Men det finns vissa indikationer på att sjukskrivningspraxis skiljer sig mellan länen, säger Sofia Bill, analytiker på Försäkringskassan, till Nyhetsbyrån Siren.

Under december 2017 hade Boden lägst andel långtidssjukskrivningar som orsakats av stress eller utmattning. Staden hade 24 pågående långtidssjukskrivningar, vilket motsvarar sju procent av kommunens invånare. Åsele hade högst andel långtidssjukskrivningar som orsakats av stress eller utmattning, med 35 procent.

I Halmstad var 255 personer sjukskrivna till följd av utmattning eller stress december 2017. Det motsvarar hade 19 procent stressrelaterade sjukskrivningar.

Grafik: Nyhetsbyrån Siren.

Nästan 30 000 personer i Sverige var långtidssjukskrivna på grund av stress eller utmattning under december 2017. I statistiken ingår bland annat akut stressreaktion, anpassningsstörning och posttraumatisk stress.

Enligt analytikern finns det rekommendationer för sjukskrivningar från Socialstyrelsen, men följsamheten verkar skilja sig åt mellan landstingen.

– Befolkningsstrukturen och arbetsmarknaden i länet kan också påverka till viss del. Exempelvis vet vi att kvinnor oftare sjukskrivs för psykisk ohälsa, säger Sofia Bill.

 

 

Relaterade artiklar