Laddar

Så många kvinnor innehar vd-poster i Halland

Bara 18 procent av vd-posterna i landets aktiebolag innehas av en kvinna.

delningar

På kommunnivå varierar andelen från 37 procent ner till noll, visar öppen data från Bolagsverket som Nyhetsbyrån Siren har bearbetat.

– Jag känner igen den här bilden. Det ligger i linje med övrig statistik. Tittar man på verkställande direktörer i börsföretag så är könsfördelningen ännu lite skevare, säger Klara Regnö, forskare inom genus, organisation och ledning vid Mälardalens högskola.

I Halland är det Kungsbacka som har störst andel kvinnor på vd-poster i aktiebolag med 18 procent. Sämst är Hylte med endast 5 procent. Varberg och Halmstad kommer på delad tredjeplats med 14 procent.

– Ur ett samhällsperspektiv har vi ett jämställdhetspolitiskt mål som säger att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv, det vill säga att vi ska ha samma tillgång till makt. Den ekonomiska makten, att styra samhället och ha inflytande över näringslivet, är en viktig del i det. Ur det perspektivet är det ett problem att kvinnor inte har samma möjligheter till det, säger Klara Regnö.

I statistiken ingår alla aktiebolag i Sverige i april 2018 där en vd finns utsedd. Privata aktiebolag kan utse en vd, men behöver inte göra det. Publika aktiebolag måste utse en vd. Externa vd är inte med i beräkningen.