Laddar

Rapport: Så livsfarlig kan rosten på bilen vara

Nytt test avslöjar varför rosten på bilen kan vara farlig.

delningar

Folksam har testat hur krocksäkerheten hos bilar påverkas av rost. Resultatet är skrämmande och visar att kraftiga rostangrepp i bilens struktur kan påverka krocksäkerheten avsevärt.

Man jämförde krocktest när en bilmodell var ny, jämfört när den var angripen med rost för att se vad den har för påverkan på krocksäkerheten.

– Kunskapen om rostens påverkan på en bils krockegenskaper är mycket begränsad. Det saknas studier eller tester på hur rost i en personbils energiupptagande struktur påverkar krocksäkerheten. En allmän uppfattning är att hållfastheten hos en stålstruktur påverkas negativt av kraftig rostbildning, säger Anders Ydenius, trafiksäkerhetsforskare, Folksam.

I testet ingick två begagnade modeller Mazda 6, (2003-2004), samt Volkswagen Golf (2004-2007) som var kraftigt rostangripna i flera bärande balkar. Fram till köptillfället hade de dock varit i trafik och var godkända på bilbesiktningen.

Att bilar underkänns i bilprovningen på grund av rost i bärande strukturer är dock relativt ovanligt enligt en sammanställning som Bilprovningen gjorde 2012.

De båda Mazdabilarna som ingick i testet hade så omfattande rostskador att flera balkar var försvagade vilket ledde till en tydlig försämring av krockskyddet från fyra stjärnor till tre.

– Det motsvarar ca 20 procents ökad risk för död eller svår skada vid en kollision, säger Anders Ydenius.

Eftersom en bil inte rostar lika mycket överallt är det svårt att ha en uppfattning om hur stor påverkan en rostig sektion har för krockegenskaperna.

– Lite ytrost är inget problem rent krocksäkerhetsmässigt men om bilen har mer omfattande rost på det yttre skalet bör den undersökas vidare för att utreda om rosten även sitter i större balkar. Hittar man rost där kan det påverka säkerheten och man bör inte köpa en sådan bil, avslutar Anders Ydenius.