Laddar

Problem för södra infarten

Tidsplanen kan behöva ändras.

delningar

Tanken är att den första etappen av södra infarten ska påbörjas i december. Södra infarten ska avlasta Laholmsvägen från tung trafik. Planering och förberedelser är i full gång, men nu har man drabbats av en motgång.

Detaljplanen som krävs för att kunna genomföra arbetet har överklagats till mark- och miljööverdomstolen. Detta innebär att man kan få problem att hålla den planerade tidsramen.

– Vi hoppas på ett snabbt besked från domstolen om ärendet får prövningstillstånd så att vi vet vad vi har att förhålla oss till, säger Torsten Rosenqvist, projektsamordnare till kommunens hemsida.

Om det inte ges något prövningstillstånd kommer planen med byggstart i december att vara kvar som planerat.