Laddar

Positivt besked för Halmstads näringsliv: ”Kan vara stolta”

Nya siffror ger glädjande besked.

delningar

Det har kommit glädjande besked för Halmstads näringsliv vad gäller näringslivet i kommunen. Det visar siffror från UC Marknadsinformation AB. Statistiken visar bland annat att det vid årskiftet fanns 9044 aktiva företag i Halmstad kommun.

– Ja, det är gott nog, men samtidigt så finns det förutsättningar för fler företag i kommunen, säger Håkan Strömqvist, näringslivsutvecklare och etableringsansvarig på Halmstads näringslivs AB, till 24Halmstad.

Av dessa företag är 594 stycken nystartade under 2017. Samtidigt minskade antalet konkurser för 2017 med hela 31 procent.

Sammantaget under 2017 så kom det in 803 företag (nystartade eller inflyttade) medan 606 företag har försvunnit (upphörda och utflyttade). Detta innebär en ökning med nästan 200 företag och en nettotillväxt på 2,2 procent. En siffra som är klart bättre än snittet i landet.

– Vi kan se att vi har haft en positiv effekt på nettotillväxten, som är bra. Det ligger i linje med de senaste åren. Det visar också att det finns en tillväxt i kommunen och regionen som gör att vi kan få mindre konkurser och flera nya företag, vilket ju gör att nettot blir bra. Attraktionen av Halmstad kommun är stor, säger Håkan Strömqvist.

– Vi vill ha en positiv nettotillväxt även 2018. Vi jobbar efter det för att det ska finnas arbetstillfällen och ett positivt näringsliv. När vi nu får en större befolkning så gäller det att vara med och skapa nya utbud.

Finns det någon särskild anledning till att Halmstad visar upp bättre siffror än landet i stort? – Ska man vara Halmstadpatriot så tror jag att det är en attraktiv marknad mitt emellan Göteborg och Malmö, sedan finns det ju också en attraktion med närhet till Helsingborg och hela västkusten. Det finns en bra infrastruktur vilket också leder till att företag kan utveckla sina verksamheter.

Det måste vara glädjande att konkurserna minskar? – Det är givetvis positivt. Det visar att det finns en marknad som företagarna ekonomiskt kan driva vidare. Jag har en bild av att det är en positiv anda. Sedan kan det alltid variera från år till år. Men under fyra år i rad har vi visat upp en positiv nettotillväxt.

80 av företagen i kommunen omsätter över 100 miljoner kronor om året.

Hur viktiga är de riktigt stora företagen? – De är ju jätteviktiga. De har en stor marknad, en stor internationell koppling. De har också många underleverantörer som då gör att många andra företag blir sysselsatta. Det blir ringar på vattnet, så de är otroligt viktiga.

Den bransch där Halmstad sticker ut mest positivt gentemot övriga landet är inom Handel och restaurang.

– Vi har en peak där jämfört med övriga landet.

Glädjande är också att man ligger väldigt bra till på den så kallade riskklassfördelningen. 93,6 procent av företagen i kommunen anses ha en god kreditvärdighet, och mindre än 3 procent anses riskera att upphöra inom de närmsta 12 månaderna.

– Statistiken visar att vi har likvida och bra företag. Det visar att vi kan vara stolta över de företag vi har, säger Håkan Strömqvist.