Laddar

Ökat missnöjde kring vårdcentralerna i regionen

SKL har gjort en mätning av hur nöjda Sveriges invånare är med väntetiderna till vård- och hälsocentralerna. Så ser det ut i Halland.

delningar

Andelen invånare som tycker att väntetiden till vård- eller hälsocentraler är rimlig varierar stort mellan Sveriges olika landsting. Det visar den senaste Hälso- och sjukvårdsbarometern från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

I Region Skåne är flest missnöjda med väntetiden bland invånarna i Sveriges samtliga landsting. Där upplever 56 procent att väntetiden är rimlig. I Region Halland är invånarna betydligt mer nöjda.

2016 upplevde 73,3 procent av Hallänningarna att väntetiden var rimlig. Men missnöjet har växt det senaste året då endast 66,4 procent ansåg att väntetiden var rimlig 2017.

 

– Förtroendet för sjukhusvården är högre än för hälsocentralerna, men uppfattningen om man kommer att få vård i rimlig tid ligger högre för hälsocentralerna än sjukhusen i undersökningen, säger Sofia Tullberg, biträdande sektionschef på sektionen för kvalitet och uppföljning på SKL, till Nyhetsbyrån Siren.

De invånare som är mest nöjda men väntetiderna är invånarna i Kalmar. Där tycker 79 procent att väntetiderna till vårdcentralen är rimliga. Rikssnittet ligger på 63 procent 2017. Motsvarande siffra 2016 var 65 procent.

 

Relaterade artiklar