Laddar

Ny statistik: Bilbedrägerier blir allt vanligare

Motorbedrägerier står för nästan hälften av alla försäkringsbrott.

delningar

Försäkringsbedrägerierna beräknas kosta omkring 3-6 miljarder kronor årligen. Under 2017 genomförde skadeförsäkringsbolagen nästan 7 000 bedrägeriutredningar.

Det visar den senaste årsstatistiken över försäkringsbedrägerier som Larmtjänst och Svensk Försäkring nyligen publicerade.

Bedrägeriutredningarna resulterade i att försäkringsbolagen avböjde utbetalning till ett värde av 491 miljoner kronor vilket är en ökning med fyra procent.

Bedrägerier sker ofta inom motorförsäkring, som står för 45 procent av de avslöjade bedrägerierna. I rapporten slutredovisas även den branschgemensamma kontrollaktiviteten över bilbränder.

– Bilbränder skapar otrygghet i samhället och orsakar stora kostnader för försäkringsbranschen. Varje år anmäls 6 000-7 000 bränder i personbilar till försäkringsbolagen. Skador som kostar 150-200 miljoner kronor, säger Mats Galvenius, vd på Larmtjänst och Svensk Försäkring.

I anslutning till kontrollaktiviteten gjordes en fördjupad bedrägeriutredning av 469 utvalda bilbränder (sju procent av de anmälda skadorna). Utredningarna ledde till att försäkringsbolagen beslutade att inte betala ut skadeersättning för 245 bilbränder eftersom de bedömdes vara försök till bedrägeri.

Under 2018 kommer försäkringsbolagen att göra en liknande kontrollaktivitet med fördjupade utredningar av misstänkta bedrägerier i form av arrangerade trafik­olyckor.

Relaterade artiklar