Laddar

Ny förskola på gång i Fyllinge

Samhällsbyggnadsutskottets ordförande: "Jag välkomnar dem"

delningar

Under 2015 inkom en förfrågan från en privat aktör att få bygga en förskola på Nyponet 3 i Fyllinge. Den gången drog sig aktören ur, och det blev aldrig någon förskola. Men nu har Fondamentor AB lämnat in en intresseanmälan om att få bygga en förskola på platsen.

Barn- och ungdomsnämnden har yttrat sig och förklarat att de inte är intresserade av fastigheten men ser positivt på en etablering av en privat förskola, och Fondamentor AB tilldelas förskoletomten Nyponet 3.

– Det är naturligt att pigga, privata aktörer är intresserade av att etablera sig på barnrika Fyllinge, jag välkomnar dem, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C) i ett pressmeddelande.

Relaterade artiklar