Laddar

Nu tas första stegen mot nya restaurangen

Mycket ska göras – då väntas det vara klart:

delningar

De första stegen för den permanenta restaurangen Tillsammans tas under måndagen. Då började nämligen den pålning Nissan som behövs för att kunna göra den brygga som som ska vara en del av byggandet av den permanenta restaurangen Tillsammans.

Själva pålningen kommer att pågå under vardagar mellan 07–19, och är planerad att ta ungefär två veckor att utföra. Pålningen kommer att innebära höga ljud och buller för de som vistas i närheten. Arbetet påverkar även de gående då trottoaren på Hamngatan från Österbro till Kyrkogatan kommer att vara avstängd.

Det är inte det enda som ska göras innan själva byggandet av restaurangen påbörjas. Kajen längs med Nissan ska stabiliseras och en ny bredare granittrappa ska anläggas. Beslut som kommunfullmäktige fattade samtidigt som de beslutade om den permanenta lösningen för Tillsammans i oktober 2016.

 

Foto: Mattias Olsson.

Tanken är att byggperioden för själva restaurangbyggnaden ska vara mellan februari och augusti 2018. Men det är än så länge preliminärt.

Kommunen skriver att uteserveringen endast kommer finnas på bryggan och att det fortfarande ska vara ett promenadstråk på kajen längs Nissan som är tillgänglig för alla, även de som inte är restauranggäster.

Relaterade artiklar