Negativa trenden – historiskt många underkända på körkortsteori

Sedan 2011 har andelen godkända teoriprov för körkort sjunkit rejält i Halland – och det är inte för att proven blir svårare. "Det finns en övertro på sin egen förmåga".

delningar

Allt fler teoriprov underkänns i samband med körkortsutbildningen. Årets siffra är på väg att bli den sämsta hittills i landet, visar statistik från Trafikverket. I Halland ser statistiken inte mycket bättre ut. Sedan 2011 har antalet godkända teoriprov sjunkit rejält. I Halland är Trafikverkets förarprovkontorsort Halmstad som har tillhörande mottagningsorter i Falkenberg och Varberg. Siffrorna som presenteras nedan inkluderar prov som är utförda på samtliga tre provorter.

Från januari i år till och med september har endast 47 procent av teoriproven godkänts på orterna Halmstad, Falkenberg och Varberg. Fler än hälften av proven underkänns alltså och siffrorna är betydligt sämre än tidigare år - en nedåtgående trend. Andelen godkända prov skrivna av kvinnor är däremot fler än andelen godkända prov av män. I Halland godkändes 49 procent av kvinnornas prov medan endast 45,6 procent av männens prov gjorde det.

Årets siffra kan jämföras med år 2011 då 57,2 procent av teoriproven blev godkända, men sedan dess har siffran bara gått neråt. Hur statistiken för de tre Hallandskontoren kommer se ut när året är slut återstår att se, men statistiken hittills i år pekar på att det skulle kunna ske en liten förbättring sedan förra året, då andelen godkända prov låg så lågt som 46,9 procent.

– Vi har sett en nedåtgående trend i hela landet och därför beställde vi en studie av en annan myndighet, VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, för att få underlag till att utveckla åtgärder som kan vända den negativa trenden, säger Ylva Lundin, kommunikationschef på Trafikverkets förarprov, och fortsätter;

– Studien visar att anledningen till att allt färre klarar av att ta sitt körkort på första försöket är att det finns en övertro på sin egen förmåga och att provet upplevs svårare än vad man räknar med. Andra orsaker till att antalet omprov ökar, är bristen på förberedelse, avsaknad av översatt utbildningsmaterial och att man inte förstått varför provet blev underkänt.

Trots en nedåtgående spiral är statistiken bättre i Halland än för riket i stort. Enligt siffrorna som kommit hittills i år, januari till september, har endast 43,84 procent av alla genomförda teoriprov för B-körkort, vanlig bil, godkänts i Sverige. Ser man på statistiken mellan kvinnor och män för hela landet är det även där fler prov skrivna av kvinnor som blir godkända än de som skrivits av män. 49 procent av kvinnornas prov har godkänts i år, men bara 40,4 procent av männens.

Varför är resultatet för de kvinnliga provtagna bättre?

– Det är inget vi har undersökt. Men kvinnor är väl mer förberedda för de har bättre resultat på B-körprovet också. Det verkar som om kvinnor är bättre än männen, säger Ylva Lundin och skrattar.

Varför kan man se en nedåtgående trend?

– Trafikverket är sist i kedjan, vi är inte utbildare, så de ska vara utbildade och gjort de obligatoriska delarna innan de kommer till oss för att göra proven. I snitt gör varje person två prov, men det är en mindre grupp som gör fler än två omprov och den andelen ökar vilket påverkar statistiken. Provet har inte blivit svårare, det är samma kursplan som tidigare, säger Ylva Lundin.

Andelen som klarar provet på första försöket i Halland är 69,4 procent. De negativa siffrorna är alltså inte detsamma som hur många provdeltagare som blir godkända utan hur många prov som godkänns (en aspirant kan ju genomföra flera prov). Siffran är dock den lägsta sedan Trafikverket började föra statistik. Siffran är klart sämre än 2017 då den låg på 45 procent, men den är också den sämsta sedan Trafikverket började föra statistik 2004, då 53,5 procent av proven blev godkända.

Den negativa utvecklingen är såpass påtaglig att Trafikverket och Transportstyrelsen bestämde sig för att se över hela förarutbildningssystemet för personbilskörkort. I mitten av december ska resultatet presenteras.

– I december kommer rapport på översynen, och då får vi se vilka olika förslag de har på saker som ska ändras, men det är inget som kan ändras på en dag, säger Ylva Lundin.

Hur får man störst chans att lyckas med sitt prov?

– Var riktigt välutbildad när du kommer till provet och gör det inte för tidigt. Man kan antingen gå i trafikskola eller köra privat, men det stora flertalet, 80 procent, mixar sin utbildning genom att gå i trafikskola och köra med privat handledare som kan vara en förälder eller annan vuxen. Det är svårt att säga om den ena gruppen är bättre än den andra, men vi kan se att trafikskoleanmälda från professionell utbildare har högre godkännande än andra. Vi rekommenderar mixen. Det är synd att lägga pengar på omprov, så lägg det på utbildningen i stället. Lägg tid på att se alla de filmer vi har av vad som krävs för att bli godkänd. Körkort är något ska man ha hela livet, inte bara precis när man gör provet.

Ylva Lundin. Foto: Ola Hedin

FAKTA

Siffror för riket, andel godkända prov år för år:

2018*

43,84 procent

2017:

45,23

2016:

48,35

2015:

47,71

2014:

49,7

2013:

53,0

2012:

51,4

2011:

53,7

2010:

55,62

2009:

57,96

2008:

52,07

2007:

47,9

2006:

46,55

2005:

49,67

2004:

53,58

* Siffran gällande 2018 är under perioden januari–september.

Källa: Trafikverket.

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.

Relaterade artiklar