Laddar

Läkare slår larm: ”Det är direkt farligt”

Smittskyddsläkare Leif Dotevall rasar över uppgifterna att en föräldrar låter andra barn träffa hennes mässlingsmittade barn. "Det är direkt farligt för flera grupper, säger han till Kvällsposten.

delningar

”Om någon vill få sina barn smittade är det bara att komma hit”, skriver en västsvensk kvinna i en Facebookgrupp.

Nu erbjuds föräldrar i Västsverige att få sina barn smittade med mässling. för att slippa vaccination. Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare vid Västra Götalandsregionen, reagerar starkt på uppgifterna.

– Det här är inte olagligt, men det är ytterst olämpligt. Jag har både sett och hört att detta förekommer. Det är många som hör av sig och är upprörda. Med rätta. Det är ytterst olämpligt och direkt farligt för flera grupper, säger han till Kvällsposten.

Mässlingen är en av de farligaste barnsjukdomarna. Smittan är luftburen och kan finnas kvar i flera veckor, om man inte redan är vaccinerad eller tidigare drabbad av mässling.

– Att bli smittad av mässlingen vara ytterst farligt, inte minst för barn mellan sex och nio månader. De kan bli svårt sjuka och drabbas av svåra komplikationer. Det handlar bland annat om lunginflammation och hjärnhinneinflammation. Det kan ge konsekvenser hela deras liv, säger Leif Dotevall.

Varje dag dör 300 personer av mässling, och det pågår ett utbrett utbrott av smittan i Europa.

– Man kan säga att mässling är den sjukdom som är mest smittsam. Om en smittad person går in i ett rum, en buss eller en affär kommer alla att smittas om de inte är vaccinerade.

Att medvetet smitta sina barn med sjukdomen är dock inte olagligt, även om det kan vara livsfarligt. Orsaken är att mässling inte är en allmänfarlig sjukdom. Däremot beskriver Leif Dotevall det som skrämmande och okunnigt.

– Att utsätta ett barn för den risk det innebär är ytterst olämpligt när vi har ett vaccin som är säkert till 99 procent. Och sprids smittan sedan vidare till folk med nedsatt immunförsvar eller barn som inte hunnit vaccineras utsätter man också sina medmänniskor för stor fara, säger han.

Hur kan man skydda sig mot mässling?

Vaccin är det bästa skyddet mot mässling. Det finns ett mycket effektivt kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, och vaccinet ingår i allmänna vaccinationsprogrammet sedan 1982.

Följande grupper riskerar att insjukna i mässling:

Barn under 18 månaders ålder, som inte hunnit få sin första vaccinationsdos.

Personer utan immunitet mot mässlingen som på grund av immunbrist eller andra sjukdomsorsaker inte blivit vaccinerade mot mässling.

Icke immuna personer som var för gamla för att vaccineras när mässlingsvaccinet introducerades som barnvaccin i Sverige. Det kan gälla personer som är födda 1960-1981.

Personer som frivilligt har avstått från vaccination.

Personer som invandrat till Sverige som varken haft sjukdomen eller blivit vaccinerade (alla nyanlända barn under 18 år erbjuds vaccination i Sverige).