Laddar

Kräver åtgärdad ventilation på skola

Foto: Arkiv.

Har påtalat bristen flera gånger.

delningar

Det är ett skyddsombud på en skola i Halmstad som nu kräver att kommunen skyndsamt svarar på hur den bristfälliga ventilationen och de varierade temperaturerna i lokalerna ska åtgärdas. 

Enligt handlingen som inkommit till Arbetsmiljöverket ska bristerna ha påtalats vid flera skyddsronder – utan att åtgärdas. 

Enligt Arbetsmiljölagen ska en arbetsgivare omgående besvara ett skyddsombuds begäran om åtgärder. 

Relaterade artiklar