Laddar

Konflikt över förmåner på Region Halland

Enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket ökar konflikterna mellan sjuksköterskor och andra personalgrupper inom Region Halland.

delningar

I februari skickades en anmälan till Arbetsmiljöverket där fackförbundet Kommunal begärde att myndigheten skulle ingripa. Detta på grund av ökande konflikter mellan sjuksköterskor och andra personalgrupper inom Region Halland.

Från och med början av 2018 infördes skillnader i arbetstidsmått och ersättning för obekväm arbetstid för sjuksköterskor, undersköterskor, skötare, ambulanssjukvårdare och barnsköterskor. Nattarbetande sjuksköterskor får fördubblat ob-tillägg och kortare arbetstid.

Detta har påverkat arbetsmiljön negativt och framförallt psykiskt för de som inte får samma tid till återhämtning som sjuksköterskorna. Skillnaderna i ob-tillägg har också lett till konflikter mellan de olika arbetsgrupperna ute på arbetsplatserna. Och enligt Arbetsmiljöverket är tendensen att detta kommer fortsätta att eskalera.

I ett svar på Kommunals begäran om åtgärd skriver Region Halland att det inte krävs någon ”central undersökning i nuläget”. Istället ska man fortsätta det rådande arbetsmiljöarbetet och hålla upp en regelbunden dialog med fackförbundet Kommunal.

Utifrån det svaret anser Arbetsmiljöverket att arbetsgivaren ”inte tar konsekvenserna av deras beslut på yttersta allvar, vilket både är oroande och oacceptabelt.”

I tisdags hade facken ett möte med arbetsledningen. Enligt Görel Stoltz, Kommunals ordförande inom Region Halland, har en del förändringar gjorts men är inte tillräckliga.

– Cheferna har en bild av verkligheten och våra medlemmar en annan, säger Görel Stoltz till HN.