Laddar

Kommunens miljonsatsning – för att minska biltrafiken

Det här planerar man att göra:

delningar

Kommunstyrelsen antog under tisdagen en verksamhetsplan för projektet Hållbart resande för 2018. Meningen med projektet är att minska biltrafiken i Halmstad och uppmuntra gång, cykel och kollektivtrafikresande.

Under året kommer man att satsa på att öka antalet personer som cykelpendlar. Det kommer också att satsas på att öka trafiksäkerheten och skapa säkrare vägar till och från skolor i kommunen.

Ett annat mål är att öka kollektivtrafikresorna på Halmstad-Nässjö banan. Kommunen ska även samverka med Trafikverket kring hållbara transporter kopplade till byggnationen av Södra infarten samt genomföra en kommunövergripande resvaneundersökning.

Hållbart resande är en del för att nå målen i kommunens planeringsdirektiv kring minskad klimatpåverkan. Kommunen kommer att satsa ungefär 1,6 miljoner kronor där en del består av statliga bidrag från Naturvårdsverket.