Laddar

Kommunen tvingas böta efter såsande

Halmstads kommun dröjsmål ger påföljder. - Foto: Jonas Skytt

Drog ut på tiden i ärendet.

delningar

För två veckor sedan presenterade alliansen i Halmstad kommun budgeten för åren 2019-2023. I budgeteringen ska 2,4 miljarder investeras i nya skolor. Andra satsningar kommer också att ingå i budgeteringen, däribland satsningar på den södra avfarten, förbindelse över Nissan och investeringar i hamnen. En budget som tvingar kommunen till låntaganden. År 2023 räknar man en låneskuld på 4 miljarder kronor.

Men trots att kommunen nu räknar med att spara in på pengarna, tvingas de till böter på ett belopp på 31 900 kronor. Detta efter att ha fördröjt i ett ärende gällande ledsagarservice åt ett barn. I januari 2016 beviljade Halmstads kommun servicen, men först i juni året därpå verkställdes beslutet. IVO (Inspektionen för vård och omsorg) anser att dröjsmålet på 17,5 månader inte är skäligt, då ett verkställande ska ske omedelbart.

Halmstads kommun godtar avgiften med motiveringen att kommunen inte har kunnat verkställa insatsen.

Relaterade artiklar