Laddar

Kommunen tar strid för kritiserade skolpaviljonger

Miljönämnden förbjöd skolverksamhet i lokalerna, men i väntan på beslut är skolan igång.

delningar

Barn och ungdomsnämnden ser ingen anledning till att skolverksamheten inte ska få bedrivas i paviljongerna på Furulundsskolan, det skrev Halmstads kommun i ett pressmeddelande under onsdagen.

Det var i somras som Miljönämnden fattade beslut om att förbjuda skol- och fritidsverksamhet i de nya paviljongerna intill Furulundsskolan. Enligt nämnden var det problem med storlek, ljudnivå och partikelhalter på skolgården samt med ljudnivåer och vibrationer inne i lokalerna på grund av den intilliggande järnvägen.

Barn- och ungdomsnämnden överklagade beslutet och skolverksamheten startade i augusti i väntan på att frågan ska avgöras i Länsstyrelsen. Vid ett extrainsatt möte på onsdagen har man nu skickat in de sista kompletta handlingarna gällande överklagandet till Länsstyrelsen.

Enligt kommunen finns flera argument till varför verksamheten ska få bedrivas i paviljongerna:

Furulundsskolan har ett ökande elevantal och skolan behöver paviljongerna tills nya permanenta lokaler kan byggas.

Lokaliseringen av paviljongerna ska ha prövats och godkänts genom gällande detaljplan.

Platsen ska ha prövats och godkänts enligt plan och bygglagen då bygglov godkändes.

Flera skyddsåtgärder i form av bullerplank mot järnvägen och våtsopning av Wrangelsgatan gör att verksamhet inte ska vara en fara för elevers hälsa.

Nämnden menar också att det inte har funnits någon mer lämplig plats i närheten av Furulundsskolan där man med kort varsel kunnat placera paviljonger.

– Det är skönt att paviljongerna nu äntligen är på plats vid Furulundsskolan. Det gör att eleverna och lärarna kan få arbetsro så att de fullt ut kan koncentrera sig på skolarbetet, säger Tove Bergman (MP) ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

 

Relaterade artiklar