Laddar

Kommunen ser över sin översiktsplan

Därför kan planen behöva justeras.

delningar

Kommunen kan komma att revidera sin översiktsplan som går under namnet Framtidsplan 2030. Anledningen till att planen kanske behöver justeras är den befolkningsökning som skett i kommunen.

Tanken är att översiktsplanen ska ange inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Planens tidsperspektiv är 15-20 år.

Nu menar man att översiktsplanen behöver ett resonemang med hur kommunen genom den fysiska planeringen möter målsättningen om en befolkning på 150 000 personer år 2050.

– En kommun i stark tillväxt behöver ha en översiktsplan som ger utrymme för att växa, på rätt platser och på rätt sätt. För en medveten hållbar utveckling av vår kommun blir nästa steg efter aktualiseringen att arbeta fram en reviderad översiktsplan, och i den processen där jag vill se en aktiv dialog med näringsliv, organisationer och invånare säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C) i ett pressmeddelande.

Fram tills att kommunfullmäktige beslutar något annat gäller dock den nuvarande översiktsplanen.