Laddar

Kommunen satsar på lokala föreningar

För att stödja demokrati och delaktighet delar kommunen ut en stor summa pengar till olika samhällsföreningar.

delningar

Under tisdagen beslutade kommunstyrelsens ledningsutskott att fördela 300 000 kronor till sju olika samhällsföreningar som är aktiva i kommunens nätverk för lokal demokrati.

Pengarna kommer bland annat att gå till lokalhyror, trycksaker och annan informationsspridning.

Följande föreningar kommer att tilldelas medel:

Enslövs samhällsförening – 46 000 kronor.

Harplinge samhällsförening – 40 000 kronor.

Kvibille allförening – 66 000 kronor.

Oskarströms samhällsförening – 40 000 kronor.

Simlångsdalens samhällsförening- 65 000 kronor.

Slättåkra bygdeföreninge – 20 000 kronor.

Trönninge samhällsförening – 23 000 kronor.

Bidragen är inte permanenta utan söks på nytt varje år. De sju föreningar som har beviljats bidrag har ansökt om det.

Föreningar som får bidrag ska medverka till att kommunens övriga riktlinjer följs samt verka i enlighet med Halmstads kommuns värdegrund.