Kommunen om verandan: "Beslutet står fast"

. - Foto: Wilhelm Nilsson

Därför är Halmstads kommun bestämda i sitt beslut.

7 personer har reagerat på denna nyheten

delningar

Kommunen har sagt sitt – The Bulls veranda ska rivas. Beslutet har rört upp känslor hos Halmstadborna, inte minst hos Roger Krook, krögare på The Bulls.

På tisdagen publicerade 24Halmstad krögarens öppna brev, där han bland annat gick till angrepp mot stadsarkitekten Kajsa Sparrings som "fört felaktiga uppgifter i protokollet" i bygglovsansökan.

På onsdagen skriver Halmstads kommun på sin hemsida att den gamla brandstationen, där The Bulls i dag driver verksamhet, "har ett kulturhistoriskt värde med en q-märkning och får enligt gällande detaljplan inte förvanskas till sin yttre form eller allmänna karaktär".

"Det var ett tillfälligt bygglov som gavs i avvaktan på de planer som fanns för gestaltning av torget. Det arbetet har avslutats. Torget ska i fortsättningen vara ett torg som samtliga invånare ska ha tillgång till", skriver kommunen på sin hemsida.

Halmstads kommun förutsätter att verandan ska rivas, och det senast i september, enligt det beslut som tagits. Samtidigt menar kommunen att fasaden bakom tillbyggnaden ska vara intakt, "vilket är extra viktigt" då byggnaden är q-märkt. Vidare skriver kommunen att "de tillfälliga lov som givits har inte medgett någon åverkan på eller ändring av byggnaden".

"Om fastighetsägaren eller näringsidkaren väljer att överklaga beslutet görs en prövning av ärendet hos länsstyrelsen. Men så länge inget annat beslut fattats av överinstans som i detta fall är länsstyrelsen så är det byggnadsnämndens beslut som gäller", skriver kommunen.

Det beslut som tagits i ärendet kan alltså inte omprövas förrän den sökande gjort en ny prövning, menar kommunen.

Samtidigt betonar Halmstads kommun att det inte finns någon byggrätt enligt den gällande detaljplanen, det i anspråk med med den allmänna platsen, det vill säga Lilla torg, samt de höga kulturhistoriska värdena som påverkas negativt.

24Halmstad har sökt stadsarkitekt Kajsa Sparrings och byggnadsnämndens ordförande Jan Prytz (M) utan framgång.

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.

Relaterade artiklar