Laddar

Kommunen och Högskolan ökar samarbetet

Det ska de få ut av samarbetet:

delningar

Halmstads kommun och Högskolan i Halmstad kommer att fördjupa sitt samarbete inom ett antal olika områden.

Parterna har skrivit på ett så kallat intentionsavtal där kommunen och högskolan fastställer ramarna för samarbetet. Avtalet gör det tydligt vilka ansvarsområden respektive aktör har men också inom vilka frågor som det är särskilt viktigt att samverka kring.

– Jag är glad för att kommunen och högskolan fördjupar sitt samarbete. Högskolan i Halmstad har stor betydelse för Halmstads attraktionskraft. Därför är det viktigt att kommunen och högskolan arbetar tillsammans med olika utvecklingsfrågor, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Det kanske viktigaste frågorna där kommunen och Högskolan ska samarbeta är frågor kring Halmstad ska bli en bättre studentstad med goda förutsättningar för studenter under studietiden, samt fortsatta karriärmöjligheter efter studierna.

Ett annat område de är överens om är att de vill utveckla Halmstad med omnejd till en kunskapsnod och funktionellt centrum som studenter, nya invånare och företag söker sig till.

De är också överens om att göra särskilda satsningar på bland annat hälsoinnovation, digitalisering och stadsutveckling för att stärka Halmstads attraktionskraft.

Relaterade artiklar