Laddar

Kommunen ger grönt ljus för nya lägenheter

Så många nya lägenheter ska byggas.

delningar

Halmstads kommun ger grönt ljus för att bygga fem nya flerbostadshus i Skedala, det beslutades under samhällsbyggnadsutskottets möte under tisdagen.

– Lägenheter i Skedala är efterlängtat. Jag ser gärna att detta är starten för Skedalas fortsatta utveckling, nära till stan och nära till landet, potentialen är stor, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Området som ska bebyggas ligger i sydvästra utkanten av Skedala och består av 4600 kvadratmeter brukad jordbruksmark varav 3450 kvadratmeter får användas för själva bygget. Detaljplanen har varit på granskning mellan den 9 maj 2017 och den 4 december 2017, och bygget väntas ta fem år från det att detaljplanen godkänns. Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.

Relaterade artiklar