Laddar

Kommunbeslut ska ge fler lägenheter i city

Så många lägenheter kan beslutet rendera i.

delningar

Under tisdagens möte med samhällsbyggnadsutskottet beslutades om ett samråd om en påbyggnad i två plan av fastigheterna Valdemar Atterdag 13 och 17 ska inledas.

Tanken med beslutet är att kunna bygga till två våningar på de befintliga byggnaderna. Skulle det bli så, så skulle det ge cirka 20 nya lägenheter i centrala Halmstad. Men innan det kan börja att byggas så kan nu sakägare och andra berörda lämna synpunkter på förslaget. Detta samråd kommer att pågå från maj och fram till oktober.

Fastighetens nuvarande detaljplan tillåter inte någon påbyggnad, så ska det bli av så måste en ny detaljplan tas fram.

– Förslaget till förtätning i city genom att bygga på höjden är smart, det ger fler lägenheter utan att ta ny mark i anspråk. Det gillar jag, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

 

Sponsrat inlägg

En digitaliserad kommun – en tryggare framtid

Halmstads stadsnät fortsätter arbetet med att digitalisera kommunen. Med smarta, tekniska lösningar kan flera framtidsutmaningar lösas för både privatpersoner och hela samhället.