Laddar

KLART: Populära restaurangen ska rivas

Ska vara borta inom tre månader.

delningar

Det står nu klart att den populära Restaurang Salt i Tylösand skall rivas. Detta eftersom den nya detaljplanen som pekar ut en etableringsplats för restaurangen inte är färdig ännu. I väntan på detta måste restaurangen rivas, det beslutade byggnadsnämnden under onsdagen.

– Vi satsar på att utveckla Tylösand och där ingår bland annat att hitta en permanent och hållbar lösning för restaurang Salt. Men vi måste följa lagstiftningen. Restaurangbyggnaden har inget bygglov och då kan vi inte låta den stå kvar, säger Kjell Helgesson (C), ordförande i byggnadsnämnden.

Salt har haft ett tidsbegränsat bygglov på nuvarande plats och eftersom det gått ut beslutade byggnadsnämnden under onsdagen alltså att restaurangen måste tas ner och dessutom inom tre månader. Görs inte det kommer ett vite på en miljon kronor att utdömas, och därefter ett löpande vite på 100 000 kronor varje kvartal byggnaden står kvar.

– Detaljplanearbete tar tid och därför har lösningen för Salt dröjt. Med gällande lagstiftning kan inte byggnaden stå kvar utan lov, säger Anna-Karin Malmkvist (S), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Ytan där Salt står i dag ska bli en yta för spontan aktivitet och rekreation för alla som besöker Tylösands strand.  Så fort den nya detaljplanen vinner laga kraft kan Salt söka ett permanent bygglov cirka 100 meter från där byggnaden står idag.