Laddar

KLART: Miljonregn över Halmstad

Så mycket pengar får Halmstad.

delningar

Under 2017 kommer Migrationsverket ha betalat ut 26,6 miljarder kronor i statlig ersättning för asylsökande till kommuner och landsting. Idag den 29 december har det blivit dags för den sista delutbetalningarna för året.

Delutbetalningarna består av de fyra ersättningstyper där kommunerna har sökt mest ersättning. Dessa typer inkluderar: faktiska kostnader för vård och boende för ensamkommande barn, ersättning för boendedygn i hem för vård och boende (HVB) för ensamkommande barn efter anvisning till kommun, ersättning för utbildning i grundskola. samt ersättning för utbildning i gymnasieskola.

–Vi har arbetat hårt under hela året, inte minst under december då vi totalt kommer att betala ut 4,5 miljarder kronor till kommuner och landsting. Av den summan är drygt 1,8 miljarder en förskottsutbetalning i form av en delutbetalning till kommunerna, säger Åke Svedmert, sektionschef för statliga ersättningar asylsökande.

Av dessa 1,8 miljarder går 16 811 000 kronor till Halmstad. Dessa är sedan uppdelade i 10 455 000 kronor för faktiska kostnader och 6 336 000 kronor i ersättning för utbildning i gymnasieskola

Relaterade artiklar