Laddar

IT–företag på gång till Söndrum

Samhällsbyggnadsutskottet har godkänt ett avtal.

delningar

Samhällsbyggnadsutskottet har tagit ett beslut om att godkänna ett reservationsavtal, gällande en fastighet, med företaget Flygfast i Halmstad AB. 

Fastigheten som det gäller ligger i Söndrums företagspark.

Flygfast i Halmstad AB:s avsikt med fastigheten är bygga kontor för tjänsteföretag inom IT och digitalisering. Någon tidsplan för när en verksamhet skulle kunna starta uppges inte.

Fastigheten är ungefär 3500 kvadratmeter stor.