Laddar

Här ska ett nytt villaområde växa fram

"Ingår i den långsiktiga utvecklingen av serviceorten", säger Jenny Axelsson (C). - Foto: Mostphotos

Kommunen har fattat ett beslut om ett 60-tal villor och radhus.

delningar

Ett nytt bostadsområde med ett 60-tal villor och parhus kan snart bli verklighet i Steninge. Det beslutades på tisdagen då kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott tecknade ett avtal med fastighetsägare av Bögesgård 1:33 i Steninge. Avtalet omfattar de kostnader som tillkommer vid arbetet för att ta fram en ny detaljplan.

Genom att bygga fler bostäder i Steninge, går man också på den linje som är tänkt för ortens framtida utveckling.

– Beslutet idag är ett viktigt steg för ytterligare bostäder i Steninge, helt i linje med att stärka ortens tillgång på bostäder. Det stärker också den långsiktiga utvecklingen av Steninge som serviceort, med fler invånare ökar ju behovet av serviceutbud, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C), i en kommentar.

Relaterade artiklar