Laddar

Här är svenskarna sämst på att hålla hastigheten

Ny studie visar att varannan trafikant kör för fort, enligt VTI.

delningar

Många svenskar kör ofta för fort, vilket ökar risken för olyckor med allvarliga skador och dödsfall som följd.

Mätningar under förra året visar att problemet med att trafikanter kör för fort kvarstår – framförallt på 40-sträckor, enligt VTI.

Mätningarna 2017 visar att det totalt sett var 67 procent av trafiken som höll hastighets­gränsen. Hastighetsefterlevnaden var sämst på gator med hastighetsbegränsning 40 kilometer i timmen, där endast 53 procent av trafiken höll sig under hastighetsgränsen. På 50-skyltade gator var det istället 66 procent som höll sig till laglig fart.

– På gator med 60 och 70 kilometer i timmen var det 81 procent som höll hastighetsgränsen i årets mätningar, vilket glädjande nog når upp till målnivån, säger Anna Vadeby, forskare på VTI.

Hon konstaterar samtidigt att det är viktigt med åtgärder för att öka efterlevnaden på gator med 40 kilometer i timmen, gator där det ofta finns gott om oskyddade trafikanter som riskerar att skadas i trafiken vid för höga hastigheter.

Relaterade artiklar