Laddar

Här är kommunens lokala satsning

Beslutet avgjordes under tisdagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

delningar

Kvibille blir nästa tätort i Halmstads kommun som omfattas av ett så kallat utvecklingsprogram.

– Det är ett arbetssätt där man har en jättelång tidsplan. Alltså att vi medvetet arbetar under 20-30 år med insatser för att stärka orten. Tanken är att engagera så brett som möjligt, säger Jenny Axelsson (C), ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Utvecklingsprogrammet är ett sätt att ta invånarnas idéer från idéstadiet in i verkligheten. Det hela inleds under 2018 med workshops där frågeställningen är: Vad ser Kvibilleborna att Kvibille behöver?

– Det är ett väldigt demokratiskt arbetssätt. Alla som är intresserade får vara med och lyfta fram idéer, säger Jenny Axelsson (C).

Särskilda insatser för att få ungdomar delaktiga i arbetet är i planeringsstadiet. Invånarna i Kvibille får vara delaktiga i processen att utveckla sin ort och politikerna får välunderbyggda underlag när beslut som rör Kvibilles framtid ska fattas.

– Hela syftet är att kommunen tillsammans med de som finns på orten ska få området att växa och bli ännu bättre. Jag tycker att det är en häftig modell för att det får saker att hända, säger Jenny Axelsson (C).

Kvibille blir den sjunde orten i Halmstads kommun med utvecklingsprogram. Sedan tidigare finns program för orterna Oskarström, Getinge, Simlångsdalen, Harplinge, Vallås samt Trönninge.