Laddar

Halmstadföretag krävdes på miljonbelopp

Företaget ansågs ha brutit mot avtal med staten.

delningar

Idag kom domen i målet mellan Arbetsförmedlingen och det i konkurs försatta annonsförsäljningsföretaget Lokaldelen. Målet bestod i att Staten genom Arbetsförmedlingen ansåg att Lokaldelen inte levt upp till villkoren för det avtal som fanns mellan parterna.

Bakgrunden till tvisten går ut på att Lokaldelen sedan 80-talet anlitats för att sköta annonsförsäljningen till Arbetsförmedlingens tidning, Platsjournalen. Avtalet mellan parterna sträckte sig från den 13 februari 2012 till den 30 juni 2016.

Den 1 mars 2012 lade man till ett tilläggsavtal som gick ut på att 1,5% av försäljningsintäkterna skulle sättas åt sidan som marknadsföringsstöd. Denna summa skulle bland annat täcka produktionskostnader och annonsering, samt annat som syftade till att göra företag uppmärksamma på värdet i att annonsera i Platsjournalen.

Efter att samarbetet avslutats väckte Arbetsförmedlingen talan mot Lokaldelen och yrkat på skadestånd eftersom Lokaldelen inte använt hela det marknadsföringsstöd som avsatts. Skadeståndet uppmätte en summa på 1 067 595 kronor. Lokaldelen i sin tur bestred Arbetsförmedlingens yrkanden och krävde själva att få ersättning för sina rättegångskostnader.

Halmstads tingsrätt beslutade idag att ogilla Arbetsförmedlingens yrkanden och istället gå på Lokaldelens linje. Domen grundar sig i att det i avtalet mellan parterna stod skrivet att Lokaldelen inte hade rätt att på egen hand använda marknadsföringsstödet utan måste göra detta i samråd med Arbetsförmedlingen.

Eftersom Arbetsförmedlingen inte begärt att pengarna skulle användas på annat sätt än vad som skett bedömde därför inte Tingsrätten att Lokaldelen orsakat Arbetsförmedlingen någon skada.

Därför döms nu Arbetsförmedlingen till att ersätta Lokaldelen för deras rättegångskonstnader, vilket uppgår till 202 538 kronor. Som 24Halmstad tidigare rapporterat om försattes Lokaldelen i konkurs den 11 juli i år.

Relaterade artiklar