Laddar

Halmstad högskolas nya satsning – kan bli riksidrottuniversitet

Riksidrottsförbundet vill att fler idrottare ska kunna kombinera sina studier med sin idrottssatsning.

delningar

Från och med 2018 ges högskolan i Halmstad i samarbete med Malmö högskola möjligheten att bli riksidrottsuniversitet. Det innebär att högskolorna kommer arbeta med utbildning, praktiknära forskning samt anpassade universitetsstudier inom idrott. Något Urban Johnson, professor i psykologi med inriktning idrott, samt ansvarig för Hallands idrottsakademi, ser som en stor möjlighet för Högskolan i Halmstad.

– Idrott har alltid varit en del av Högskolan i Halmstad och möjligheten att bli ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet ger oss bättre nationell synlighet och är en kvalitetsstämpel på vår kompetens. Genom praktiknära forskning kommer vi som lärosäte nu att kunna bidra ännu mer till kunskapsutveckling inom svensk idrott, säger han till Halmstad Högskolas hemsida.

Anledningen till satsningen är att riksidrottsförbundet vill att fler elitidrottare ska kunna kombinera studier med sina elitidrottssatsningar.

– Att kunna ge fler möjlighet att kombinera elitidrott med akademiska studier ska ge fler svenska medaljer och elitidrottare som lyckas även efter sina idrottskarriärer, säger Peter Mattsson, idrottschef Riksidrottsförbundet.

Utöver det vill de genom satsningen få fram bättre utbildade tränare. I huvudsak för att höja standarden på träningar.

– Högskolan i Halmstads målsättning är att vidareutveckla ett sammanhållet elitidrottscentrum med tvärvetenskaplig kompetens, med bas i forskning och utbildning inom samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap, säger Urban Johnson.