Laddar

Halmstad drabbas hårt av höjd bensinskatt

Skattehöjningen på bensinen slår hårt mot många. Så drabbas bilisterna i Halland.

delningar

Statistiska Centralbyrån har på uppdrag av Skattebetalarna tagit reda på hur regeringens bensinskattehöjningar påverkar landets hushåll. Statistiken visar att bilhushållen i Hallands län kommer drabbas hårt. Nästan hälften av alla bilhushåll kommer få en skattehöjning på bensinen med minst 390 kronor.

– Behöver du bilen i vardagen och åker långa sträckor så slår drivmedelsskatterna förfärligt hårt, och tyvärr urholkar detta ytterligare drivkrafterna till arbete. Det handlar om brutna vallöften, dålig insikt i människors vardag och ett redan överbeskattat trafikslag, säger Skattebetalarnas chefekonom Sofia Linder.

HylteKungsbacka och Laholm är de kommuner som drabbas hårdast i länet. I de kommunerna kör 43 till 45 procent av alla bilhushåll mer än 2 000 mil om året. Dessa hushåll har sammantaget betalat minst 3 620 kronor mer i skatt mellan 2015 och 2017.  I Halmstad är det 31 procent som kör mer än 2 000 mil om året.

Den ständiga ökningen gör att Sverige är på väg mot att få världens högsta bensinskatt.

– Sedan regeringen tillträdde hösten 2014 har bensinskatten höjts inte bara en, utan tre gånger. Sedan tillkommer även höjd fordonsskatt, kilometerskatt och det nya bonus-malus systemet som alla drabbar bilister, säger Sofia Linder.

Relaterade artiklar