Laddar

Halmstad drabbas av storvarsel: ”Situationen är jobbig”

Så många drabbas:

delningar

Migrationsverket i region väst varslar totalt 111 personer om uppsägning. Halmstad är en av orterna som drabbas. Det rapporterar SVT.

Anledningen till storvarslet är att de asylsökande blir allt färre och att migrationsverket därför måste anpassa sin verksamhet. Fyra orter berörs av varslet, och förutom Halmstad rör det sig om Borås, Vänersborg och Mariestad.

I Halmstad kommer 23 personer att varslas. De berörda ska vara informerade om varslet.

– Vi förstår att situationen är jobbig för berörda medarbetare och vi gör vad vi kan för att se till att varje medarbetare får information och stöd. Vi har som ambitionen att driva denna process så bra som möjligt och kommer kontinuerligt informera om nästa steg, säger Marcus Toremar, Migrationsverkets regionchef i region väst.

Myndighetens plan är fortfarande att kunna behålla mottagningsverksamhet på samtliga orter i Västsverige.

– Vi försöker ta vara på kompetensen och omplacera våra medarbetare i möjligaste mån med hänsyn till lägesbilden, säger Marcus Toremar.

De flesta av de berörda arbetarna kommer att sluta sitt arbete till sommaren, och några kommer att sluta i början på 2019.

Relaterade artiklar