Laddar

Hallandsborna bland Sveriges sämsta parkerare

Parkeringsskulderna minskar i större delarna av landet, men i Halland ökar antalet.

delningar

Under 2017 minskade svenskarnas parkeringsskulder med tio procent i landet, till knappt 539 miljoner kronor.

Samtidigt är det färre personer som står för böteslapparna, enligt Visma.

Knappt 35 800 personer har en skuld hos Kronofogden till följd av obetalda parkeringsböter. Det visar statistik från Kronofogden som Visma har sammanställt.

– Det är glädjande att se att parkeringsskulderna fortsätter att minska. Många har inte utrymme för den här typen av oförutsedda utgifter som kan vara påfrestande för ekonomin i en redan ansträngd budget, säger Elinor Sjögren, marknadschef på Visma Collectors.

Antalet personer som är skuldsatta på grund av parkeringsböter minskar i 19 av 21 län. I Jönköping och på Gotland minskar antalet mest, med 14 respektive tio procent. I två av länen, Norrbotten och Halland, ökar istället antalet skuldsatta med 5 fem respektive en procent.

– Vissa utgifter är tråkigare än andra och parkeringsböter tillhör definitivt den kategorin. Se till att betala den direkt för att undvika att den går vidare till Kronofogden. Det alltid bättre att ta utgiften så snart som möjligt för att undvika att den bli onödigt hög i slutändan, säger Elinor Sjögren.

Det totala skuldbeloppet för obetalda parkeringsböter minskar i 16 av 21 län. Störst var minskningen i Blekinge, där den totala skulden sjönk med hela 22 procent. Därefter följer Skåne och Västernorrland, med en minskning på 16 respektive elva procent.

Trots minskningen på riksnivå så ökar parkeringsskulderna i fem län. Störst var ökningen i Västmanland, med 31 procent. Skulderna ökar även i  HallandKronobergÖstergötland och på Gotland.

Fordonsrelaterade skulder hos Kronofogden 2017 jämfört med 2016:

Antal personer med fordonsrelaterade skulder i Halland: +1% Belopp år 2017: 4 237 712 kronor.

Antal personer med fordonsrelaterade skulder i Halmstad: +17% Belopp år 2017: 1 727 109 kronor.

Antal personer med fordonsrelaterade skulder i Varberg: -12% Belopp år 2017: 395 737 kronor.

Fordonsrelaterade skulder avser felparkeringsavgift, fordonsskatt, infrastrukturavgift och trängselskatt.

Om parkeringböter:

Parkeringsböters formella benämning är felparkeringsavgift och är en direkt följd av att man fått en felparkeringsanmärkning.

På kommunens gator sköter Transportstyrelsen administrationen av parkeringsanmärkningarna. Man har åtta dagar på sig att betala en felparkeringsavgift och därefter går en påminnelse ut.

Enligt lagen om god inkassosed bör inte fristen vara kortare än fyra veckor mellan påminnelse och inkassokrav. Att följa parkeringsbestämmelserna bidrar till en trafiksäker och framkomlig miljö.

Källa: Visma.

Relaterade artiklar