Laddar

Förslaget: Sänk bashastigheten i tätorter

"Skulle ge färre fortkörningar och bättre anpassade städer för gående och cyklister."

delningar

Om alla gator som idag är skyltade 50 km/tim skulle skyltas om till 40 km/tim skulle det kunna spara ungefär fem liv, 83 allvarligt skadade och 12 mycket allvarligt skadade per år.

Det skriver Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, i ett pressmeddelande.

– Varför är det så tyst från regeringen i den här frågan? Hur länge ska vi nöja oss med att konstatera att folk kör för fort och för många dödas och skadas i våra tätorter? Om vi ska halvera antalet dödade i vägtrafiken till 2020 och antalet allvarligt skadade med en fjärdedel, måste den faktiska hastigheten sänkas i våra tätorter och det börjar bli bråttom, säger Marie Nordén, generalsekreterare för NTF.

NTF mäter varje år hastigheten på det kommunala vägnätet på 69 platser i landet fördelade mellan 23 kommuner. Mätningarna genomförs på sträckor med hastigheterna 40, 50, 60 och 70.

Sammanlagt håller cirka två tredjedelar av bilisterna skyltad hastighet men på 40- och 50-sträckor är hastighetsefterlevnaden lägre.

På sträckor med 40 km/tim kör nästan varannan bil fortare än skyltad hastighet.

– Eftersom dagens hastighetsefterlevnad är så dålig i tätort skulle en sänkning av bashastigheten få mycket positiva effekter på den faktiska hastigheten eftersom det skulle påskynda kommunernas infrastrukturförändringar. Vi kan inte bara titta på skylten. Vi måste få till en tydligare vägutformning. Det skulle ge färre fortkörningar och bättre anpassade städer för gående och cyklister, avslutar Marie Nordén.

Många kommuner har redan eller planerar för att införa 40 km/tim inom tätorten. En förändring av bashastigheten skulle innebära att de pengar det annars skulle behöva lägga på omskyltningar av 50-sträckor skulle bli möjliga att använda till anpassningar av vägar.

Relaterade artiklar