Laddar

Förslaget: Reseavdrag till arbetspendlare

Flera branschorganisationer vill införa ett "mobilitetsavdrag" i glesbefolkade kommuner.

delningar

Motorbranschen har under flera år argumenterat för att bilverkstadstjänster ska omfattas av ett ”ROT-avdrag”.

Nu föreslår därför branschorganisationerna Sveriges Bildelsgrossisters Förening, SBF, och Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, ett utökat reseavdrag, ett så kallat mobilitetsavdrag för glesbygdsbor.

Det är i ett debattinlägg, publicerat i Expressen, som SBF och SFVF föreslår ett schablonmässigt avdrag för arbetskostnad inklusive moms på förnärvarande 6000 kronor per år för glesbygdsbor.

– Körkort är ett måste och bil nästan ett 100-procentigt krav för att kunna arbeta och för att få vardagspusslet att gå ihop för landsbygdsbor, säger Christer Liljenberg, ordförande för SBF och Bo Ericsson, branschdirektör för SFVF, i ett gemensamt uttalande.

De berättar att det är med utgångspunkt från den nyligen presenterade landsbygdspropositionen, där den rödgröna regeringen ­– med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i täten – överväger en översyn av reseavdragen för landsbygdsbor, som förslaget läggs fram.

– Från vår sida vill vi föreslå att det nya och utökade reseavdraget, utöver resor till och från arbetet, även omfattar arbetskostnaden för det nödvändiga bilunderhållet för boende i våra 33 mest glest befolkade kommuner. Kalla det för mobilitetsavdrag, säger Liljenberg och Ericsson.

De betonar att de vill att finansdepartement och Skatteverket ska fundera kring hur detta mobilitetsavdrag ska formuleras, med beloppsgränser, vem som har avdragsrätten etc.

– Vi har ett grundförslag som är baserat på att vi vill värna om den viktiga samhällsservice som även bilverkstäder utgör i glesbygden. I propositionen föreslår regeringen insatser för att stärka kommersiell service på landsbygden som lanthandel och drivmedelsstationer. I vissa fall motarbetar regeringen till och med små landsbygdsverkstäders möjligheter att konkurrera när de indirekt ställer sig bakom fordonstillverkarnas försök till konkurrensbegränsningar som påskyndar bilverkstadsdöden, säger debattörerna.

Avdraget ska endast avse privatägda personbilar vars ägare är skriven i någon av landets 33, per Jordbruksverkets definition, glesast befolkade landsbygdskommuner. Arbetet som ger rätt till avdrag för arbetskostnaden, inklusive moms, ska avse service, reparation, samt arbeten med inriktning på trafiksäkerhet och miljö som till exempel rostskydd, vindrutebyte, montering av extraljus, barnstolssystem och elektrisk motorvärmare.

Dock vill inte debattörerna att avdraget ska omfatta bilskadereparation som betalas av försäkringsbolag, montering av tillbehör som dragkrok, audio eller motsvarande.

Arbetet ska vara utfört av en bilverkstad som har sitt säte eller registrerad filial i någon av de 33 kommunerna. Arbetet utförs då fackmässigt, på ett sätt som inte påverkar bilens trafiksäkerhet eller miljön negativt.

– I snitt, enligt tyska undersökningsföretaget Wolks återkommande rapport över bilservice i EU, lägger en svensk bilägare knappt 6000 kronor på bilunderhåll, bildelar och däck per år. Vårt förslag är att detta kan vara en schablon, om det nu ska vara det för enkelhetens skull, för ett mobilitetsavdrag för boende i landets 33 mest glesbefolkade landsbygdskommuner, avslutar Liljenberg och Ericsson.

Relaterade artiklar